popeye glares by John Patrick Reynolds


Title popeye glares
Artist John Patrick Reynolds (i)
Medium Screenprint (i)
Numbered /200
Size (WxH)  38 x 57cm
Framed No
Ref. No 20402
Price: £280.00

popeye glares