Splish-Splash by Heidi Koenig


Title Splish-Splash
Artist Heidi Koenig (i)
Medium Monotype (i)
Numbered Unique
Size (WxH)  50 x 49cm
Framed No
Ref. No 22555
Price: £575.00

Splish-Splash